Täze önümler

 • Europe Style Plastic Composite PVC Film Coated Board Wall Panel For Office Building

  Styleewropa stili plastmassa kompozit PVC film bilen örtülen tagta ofis binasy üçin diwar paneli

  Pvc daşky diwaryň asylýan tagtasynyň jikme-jiklikleri näme?Düşündirişler: Plastiki birleşdirilen PVC film bilen örtülen tagta Çig materiallar: pvc rezin we kalsiý tozy Pvc mazmuny: 80% -85% PVC, 60% -den 97% -e çenli üýtgeşik kabul edip biler Ölçegi: Netijeli ini: 24 sm, tagtanyň ini 27 sm, Galyňlygy: 1,2mm , Çuňlugy: 15mm uzynlykdaky oksiýalar: Adaty 400 sm; 366 sm ýa-da 560 sm ýa-da müşderiniň islegine görä Reňk we dizaýn Agaç däne ýüzleri, 14 reňk Gaplamak: bir kagyz kagyzda 14 sany karton ölçegi: 30 * ...

 • New model custom logo eco-friendly pvc wall panel cladding interior decoration

  Içerki bezeg bilen örtülen ekologiýa taýdan arassa pvc diwar paneli

  Düşündirişler: Plastmassa PVC ekstruziýa asma tagtasy Çig materiallar: PVC rezin we kalsiý tozy OEM / ODM Customization Service üpjün edilen Pvc mazmuny: 80% -85% PVC, 60% -den 97% -e çenli üýtgeşik kabul edip biler Ölçegi: Netijeli ini: 24 sm, tagtanyň ini 27 sm , Galyňlygy: 0.9mm, Çuňlugy: 15mm uzynlygy: Adaty 400 sm; 366 sm ýa-da 560 sm ...

 • PVC Exterior Wall Siding Hanging Board

  PVC daşarky diwar asma tagtasy

  Önümiň jikme-jiklikleri Önüm PVC Daşarky diwar gapdal asma tagtanyň materialy PVC-U Ölçegi 4m * 24 sm Galyňlygy 1,2mm Agramy 2.65KG Reňk Ak, Sary, çal… .köriteleşdirilen.Daşarky diwar bezegi gurnama düzedişleri Gelip çykyşy Hytaý PVC daşky diwar asma tagtasy, binanyň daşky diwary üçin ulanylýan esasy korpus hökmünde pvc bilen plastmassa görnüşidir;örtmek, goramak we bezemek roluny oýnaýar.1. Gowy berklik, dyrnaklara garşylyk we exte ...

 • PVC Exterior Wall Siding External Corner Strip

  PVC Daşarky diwar Siding Daşarky burç zolagy

  Önümiň jikme-jiklikleri PVC Daşarky diwar gapagy Daşarky burç zolagy, bu çatrykda iki diwaryň asylýan tagtasynyň gyrasy ýaly diwaryň daşky burçunda ulanylýar.Önüm PVC Daşarky burç zolak materialy PVC-U Ölçegi 4000mm * 115mm Galyňlygy 1,2 mm Reňk Ak, Sary, Çal… .köriteleşdirilen.Daşarky diwar bezegi gurnama gurnamalary Hytaýyň gelip çykyşy 1. Gowy berklik, dyrnaklara garşylyk we daşarky täsire garşylyk.Şoňa görä özbaşdak kesip bolýar ...

 • PVC Exterior Wall Siding Eaves Plate

  PVC daşarky diwar gapdal gapagy

  Önümiň jikme-jiklikleri PVC Daşarky diwar gapdal gapdal plastinka, köplenç jaýyň kornişiniň öň tarapyny bezemek üçin ulanylýar, ýapylýan zolak bilen enjamlaşdyrylmaly.Önüm PVC Eaves Plastmassa materialy PVC-U Ölçegi 4000mm * 250mm Galyňlygy 1,2mm Reňk Ak, Sary, Çal… .köriteleşdirilen.Daşarky diwar bezegi gurnama gurnamalary Hytaýyň gelip çykyşy 1. Gowy berklik, dyrnaklara garşylyk we daşarky täsire garşylyk.Dürli enlere görä özbaşdak kesip bolýar ...

 • PVC Exterior Wall Siding Internal Corner Strip

  PVC daşarky diwar gapdal içerki burç zolagy

  PVC Daşarky diwar gapdal Içki burç zolagy PVC Daşarky diwar gapdal Içki burç zolagy diwaryň içki burçunda, bu çatrykda iki diwaryň asylýan tagtasynyň gyrasy ýaly ulanylýar.Önüm PVC Içerki burç zolak materialy PVC-U Ölçegi 4000mm * 115mm Galyňlygy 1,2 mm Reňk Ak, Sary, çal… .köriteleşdirilen.Daşarky diwar bezegi gurnama gurnamalary Hytaýyň gelip çykyşy 1. Gowy berklik, dyrnaklara garşylyk we daşarky täsire garşylyk.Bolup biler ...

Maslahat berilýän önümler

Wall Panel Insulated Exterior Paints Pvc Siding

Diwar paneli izolýasiýa edilen daşarky boýaglar Pvc Siding

PVC Daşarky diwar gapagy J zolagy PVC Daşarky diwar gapdal J zolak asma tagtalar üçin gyrasy ýapylýan aksessuar hökmünde ulanylýar, adatça gapy we penjire gabyklarynyň töwereginde, örtükli gabyň töwereginde we asma tagtalaryň kesilen ýüzlerinde ulanylýar.Önüm PVC J zolak materialy PVC-U Ölçegi 4000mm * 55mm Galyňlygy 1,2 mm Reňk Ak, Sary, Çal… .köriteleşdirilen.Programmanyň daşarky diwar bezegi gurnama düzedişleri Gelip çykyşy Hytaý PVC daşky diwar asma tagtasy bir görnüş ...

Siding Colors Easy Install Foam Insulated Polyurethane Panels Exterior Panel Board

Siding reňkleri köpük izolýasiýa edilen polýuny aňsat guruň ...

PVC Daşarky diwar asma tagtasy PVC Daşarky diwar ýapmak zolagy iň soňky asylýan tagtanyň gyrasyny ýokarsynda, adatça gapagyň aşagynda we penjiräniň gapagynda düzeltmek üçin ulanylýar.Önüm PVC ýapylýan zolak materialy PVC-U Ölçegi 4m * 48mm Galyňlygy 1,2 mm Reňk Ak, Sary, çal… .köriteleşdirildi.Daşarky diwar bezegi gurnama gurnamalary Hytaýyň gelip çykyşy 1. Gowy berklik, dyrnaklara garşylyk we daşarky täsire garşylyk.Esassyz kesilip bilner ...

Europe Style Plastic Composite PVC Film Coated Board Wall Panel For Office Building

Styleewropa stili plastik kompozit PVC film bilen örtülen ...

Pvc daşky diwaryň asylýan tagtasynyň jikme-jiklikleri näme?Düşündirişler: Plastiki birleşdirilen PVC film bilen örtülen tagta Çig materiallar: pvc rezin we kalsiý tozy Pvc mazmuny: 80% -85% PVC, 60% -den 97% -e çenli üýtgeşik kabul edip biler Ölçegi: Netijeli ini: 24 sm, tagtanyň ini 27 sm, Galyňlygy: 1,2mm , Çuňlugy: 15mm uzynlykdaky oksiýalar: Adaty 400 sm; 366 sm ýa-da 560 sm ýa-da müşderiniň islegine görä Reňk we dizaýn Agaç däne ýüzleri, 14 reňk Gaplamak: bir kagyz kagyzda 14 sany karton ölçegi: 30 * ...

PVC Exterior Wall Siding Hanging Board

PVC daşarky diwar asma tagtasy

Önümiň jikme-jiklikleri Önüm PVC Daşarky diwar gapdal asma tagtanyň materialy PVC-U Ölçegi 4m * 24 sm Galyňlygy 1,2mm Agramy 2.65KG Reňk Ak, Sary, çal… .köriteleşdirilen.Daşarky diwar bezegi gurnama düzedişleri Gelip çykyşy Hytaý PVC daşky diwar asma tagtasy, binanyň daşky diwary üçin ulanylýan esasy korpus hökmünde pvc bilen plastmassa görnüşidir;örtmek, goramak we bezemek roluny oýnaýar.1. Gowy berklik, dyrnaklara garşylyk we exte ...

PVC Exterior Wall Siding Door/Window Cover

PVC daşarky diwar gapynyň gapysy / penjiräniň gapagy

PVC Daşarky diwar gapagy / penjiräniň gapagy PVC daşarky diwar gapynyň gapysy / penjiräniň gapagy sementiň, gips çyzygynyň we mermer penjiräniň gapagyny çalyşmak, tagtany asmak üçin has ýakyn penjire hökmünde ulanylýar.Penjiräniň gapagy beýleki materiallar bilen bezelen bolsa, bu garniturany äsgermezlik ediň we gyrasyny ýapmak üçin J şekilli zolagy ulanyň.Önüm PVC gapy / penjiräniň gapagy materialy PVC-U Ölçegi 4000mm * 84mm Galyňlygy 1,2 mm reňk ak, sary, çal….Daşarky diwar dekabry ...

PVC Exterior Wall Siding J Strip

PVC daşarky diwar gapdal J zolagy

PVC Daşarky diwar gapagy J zolagy PVC Daşarky diwar gapdal J zolak asma tagtalar üçin gyrasy ýapylýan aksessuar hökmünde ulanylýar, adatça gapy we penjire gabyklarynyň töwereginde, örtükli gabyň töwereginde we asma tagtalaryň kesilen ýüzlerinde ulanylýar.Önüm PVC J zolak materialy PVC-U Ölçegi 4000mm * 55mm Galyňlygy 1,2 mm Reňk Ak, Sary, Çal… .köriteleşdirilen.Daşarky diwar bezegi gurnama gurnamalary Hytaýyň PVC daşky diwary asylýan tagta plastiniň bir görnüşi ...

PVC Exterior Wall Siding Closing strip

PVC Daşarky diwaryň ýapylýan zolagy

PVC Daşarky diwar asma tagtasy PVC Daşarky diwar ýapmak zolagy iň soňky asylýan tagtanyň gyrasyny ýokarsynda, adatça gapagyň aşagynda we penjiräniň gapagynda düzeltmek üçin ulanylýar.Önüm PVC ýapylýan zolak materialy PVC-U Ölçegi 4m * 48mm Galyňlygy 1,2 mm Reňk Ak, Sary, çal… .köriteleşdirildi.Daşarky diwar bezegi gurnama gurnamalary Hytaýyň gelip çykyşy 1. Gowy berklik, dyrnaklara garşylyk we daşarky täsire garşylyk.Esassyz kesilip bilner ...

HABARLAR